Informacje
 
regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.decorisus.pl, prowadzony jest przez firmę DecoRisus z siedzibą w Wałbrzychu 58-316 przy ul. Wieniawskiego 7, przez Małgorzatę Bartoszewicz, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Wałbrzycha pod numerem 31188/06, NIP: 886-246-13-41, REGON: 020303173I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy www.decorisus.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej po uprzedniej rejestracji Zamawiającego w systemie Sklepu.

2.Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego paczki na liście przewozowym przedstawionym przez pracownika firmy kurierskiej.

3.Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na istotnych zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.


II. Składanie zamówienia

1. Zamówienie może złożyć osoba posiadająca swoje konto w Sklepie.

2. Zamówienia mogą być składane tylko za pośrednictwem systemu znajdującemu się na stronach internetowych Sklepu.

3. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja Zamawiającego zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Sklep.

4. Sklep nie określa minimalnej wartości zamówienia.

5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej akceptacji całego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.

6. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego akceptacji całego zamówienia i dokonaniu płatności za zakupiony towar na wskazany rachunek bankowy Sklepu. W tytule przelewy należy podać nadany przez Sklep numer zamówienia. W przeciwnym wypadku nie nastąpi realizacja zamówienia do czasu, aż Zamawiający nie skontaktuje się ze Sklepem i nie wyjaśni tej kwestii.

7. Termin płatności za zamówiony towary wynosi 7 dni od dnia ostatecznego zaakceptowania zamówienia.

8. W przypadku złożenia zamówienia na zaproszenia ślubne lub zaproszenia ślubne i inne towary, termin płatności wynosi 7 dni od dnia poinformowania Sklepu przez Zamawiającego o ostatecznej wersji zaproszeń ślubnych.

9. Sklep nie przesyła Zamawiającym próbek towarów.
Wysyłamy jedynie poczta elektroniczna projekt graficzny kartki z jedną wersją tekstu i zdjęcia .Właściwych poprawek należy dokonać samodzielnie.. Realizacja zamówienia zaproszeń ślubnych następuje po poinformowaniu Sklepu przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej o ostatecznej wersji kartki i dokonaniu płatności za cały zakupiony towar w terminie 7 dni od dnia przekazania powyższej informacji do Sklepu.

10. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest obowiązany do podania adresu do wysyłki. W przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie przekazane do realizacji i zostanie automatycznie skasowane z rejestru zamówień.


III. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu oraz po dokonaniu płatności w formie przelewu bankowego z podaniem w tytule przelewu dokładnego numeru zamówienia nadanego przez system internetowy Sklepu.

2. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu.

3. Zaproszenie ślubne są realizowane po dokonaniu przez Zamawiającego ostatecznej akceptacji ich specyfikacji ze Sklepem i dokonaniu płatności na rachunek bankowy Sklepu.

4. Zamawiający nie może ingerować we wzory towarów oferowanych przez Sklep bez uprzedniego kontaktu ze Sklepem i ich ostatecznym uzgodnieniu.

5. Sklep nie realizuje zamówień według indywidualnych wzorów Zamawiających.

6. Termin realizacji zamówienia wynosi od 14 do 21 dni roboczych od dnia wpłynięcia pieniędzy na rachunek bankowy Sklepu. W tytule przelewu Zamawiający obowiązany jest podać dokładny numer zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie przekazane do realizacji, do czasu skontaktowania się Zamawiającego ze Sklepem i potwierdzenia wykonania przelewu i podania tytułu płatności.

7. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienie w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

8. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką.

9. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej. Czas dostawy paczki przez firmę kurierska nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskiej z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

10. W przypadku nie dostarczenia paczki, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia.


IV. Zwrot towaru

1. Zamawiający ma prawo zwrócić towar w terminie 7 dni od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyn, za wyjątkiem zwrotów po dacie zawarcia związku małżeńskiego.

2. Przy zwrocie towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą poczty elektronicznej, podając w tytule wiadomości e-mail numer zamówienia, a w treści wiadomości obowiązany jest podać dane osobowe, numer rachunku bankowego oraz numer zamówienia, oraz wysłać zamówiony towar  na adres Sklepu.Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak aby nie uległ podczas transportu zniszczeniu

3. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.

4. Zwrot ceny zakupionego towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie tygodniowym od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków wskazanych w pkt IV.2..

5. W przypadku powstanie błędów w druku, powstałych z winy Sklepu, Zamawiający ma prawo dokonać zwrotu towaru na adres Sklepu w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru, Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego wraz z poprawionym lub nowym towarem.


V. Gwarancja

1. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.2002.141.1176 ze zm..

2. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.1..

3. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.


VI. Rachunki i faktury VAT

1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

2. Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT.

 

VII Przetwarzanie danych osobowych

1. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu. POLITYKA PRYWATNOSCI RODO